Usługi

Projekty sprzętowo – programowe

Usługi Tworzymy aplikacje związane ze sprzętem lub opierające się o wykorzystanie sprzętu. Obejmuje to firmware m.in. na komputery 8 i 32bitowe (ATMEL, ARM), komputery przemysłowe itp. OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE - OBSZARY KOMPETENCJI tworzenie firmware (oprogramowania...

Aplikacje mobilne

Usługi BV Aplikacje wykonuje aplikacje mobilne we wszystkich głównych platformach: Windows Phone, Android, IOS (iPhone i iPad). Jesteśmy szczególnie skuteczni w sytuacjach gdy aplikacja mobilna jest tylko częścią systemu i w ramach tego samego projektu trzeba również...

Programowanie w metodykach zwinnych (Agile)

Usługi Jedną ze specjalności naszej firmy jest programowanie w metodykach zwinnych (agile) a wszczególności w zmodyfikowanej przez nas metodyce extreme programming (programowanie ekstremalne). Są to metodyki programowania, których zaletami są: bardzo szybkie tworzenie...

Aplikacje klasy enterprise

Usługi Tworzymy duże systemy na potrzeby korporacji międzynarodowych, pracujące nierzadko w kilku krajach - pisane i obsługiwane serwisowo przez BV Aplikacje Przykład: duży portal commerce/self care do obsługi klientów firmy mającej kilkaset tysięcy klientów...

Niewielkie aplikacje dla średnich i dużych klientów

Specjalnością naszej firmy jest tworzenie niewielkich pomocniczych systemów – często paradoksalnie dla dużych klientów korporacyjnych. Są to projekty o budżetach od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy złotych – zwykle…

Tworzenie Aplikacji

Usługi Od ponad 20 lat zajmujemy się tworzeniem aplikacji na zamówienie klientów. Przez ten czas dopracowaliśmy się ciekawych metodyk wytwarzania oprogramowania oraz bardzo dużego doświadczenia biznesowego.  Naszą specjalnością są niewielkie lub średniej wielkości...

Wsparcie i Utrzymanie Aplikacji

Oferujemy wsparcie na każdą aplikację poprzez wykupienie Supportu ( maintence). Przy wykupieniu Supportu aplikacji gwarantujemy odpowiedni czas reakcji i naprawy w przypadku awarii oraz darmowy update aplikacji przy zmianach wprowadzonych przez….

Interfejs do e-sądów

Usługi E-sąd to usługa całkowicie elektronicznej wymiany danych z elektronicznym wydziałem sądu. Obecnie dostępny wyłącznie dla spraw cywilnych (elektroniczne postępowanie upominawcze), ale wkrótce dostępny będzie również w ramach bankowego tytułu upominawczego....

Jednolity Plik Kontrolny

Usługi Firma BV Aplikacje oferuje pomoc we wdrożeniu w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jesteśmy w stanie utworzyć odpowiedni interfejs do systemów skarbowych, wyeksportować dane do tego celu z rozproszonych bądź nietypowych systemów po stronie klienta (również...

Księga Akcjonariuszy

Usługi Oferujemy aplikację obejmujący pełną obsługę akcjonariatu w spółkach akcyjnych. Główne funkcje aplikacji: Akcjonariusze - tworzenie listy akcjonariuszy, ich reprezentantów. Księga Akcyjna - przegląd i wydruk księgi akcyjnej. Obrót - zapisywanie zdarzenia które...

Zadzwoń

lub wypełnij formularz

Aplikacja dla Firm Odszkodowawczych

Aplikacja obsługująca cały proces biznesowy w firmie zajmującej się odszkodowaniami (powypadkowymi i innymi). Obsługuje pracę agentów (programy lojalnościowe, karty), pracowników (monitoruje stan sprawy), prawników (terminy, dokumenty, szablony pozwów), oraz rozliczenia finansowe – wypłaty prowizji i odszkodowania. Może stanowić repozytorium dokumentów związanych z każdą sprawą.

Może być podpięta pod stronę internetową kancelarii odszkodowawczej. Umożliwia samoobsługę klientów w zakresie zgłoszenia sprawy do kancelarii oraz samodzielnego monitorowania postępów w sprawie. Klienci mogą samodzielnie wgrywać nowe załączniki (dowody), które potem są wykorzystywane przez prawników.

Posiada osobne widoki stworzone dla pracowników kancelarii, jej klientów, agentów, pośredników obsługujące procesy związane z daną grupą użytkowników.

Moduły aplikacji:

  • Sprawy: obsługa spraw zgłaszanych przez klientów, dokumentów związanych ze sprawami, kolejnymi krokami podejmowanymi w związku z prowadzeniem danej sprawy przez kolejne osoby.
  • Karty: obsługa kart stałego klienta i programów lojalnościowych służących wiązaniu agentów z poszczególnymi sprawami zgłaszanymi przez klientów
  • Agenci: obsługa sieci agentów kancelarii
  • Alerty: obsługa alertów (powiadomień) generowanych przez aplikację wynikających z koniecznych do podjęcia przez poszczególne osoby czynności związanych ze sprawą wykrytych nieprawidłowości lub opóźnień związanych z obsługą danego klienta
  • Przelewy: obsługa przelewów bankowych wpływających do kancelarii od ubezpieczycieli, pozwanych itp. i automatyczne generowanie przelewów zwrotnych do agentów, pośredników, klientów kancelarii
  • Administracja: ustawianie użytkowników, parametryzacja aplikacji
  • Oprócz wymienionych powyżej modułów dla poszczególnych kancelarii mogą zostać dodane specjalistyczne moduły.
    Aplikacja może być sprzedana jako gotowy produkt, jednak w większości przypadków jest dostosowywana do potrzeb poszczególnych kancelarii (zarówno w zakresie wyglądu, jak i przebiegu poszczególnych procesów biznesowych).

Aplikację można połączyć z oferowanym przez naszą firmę modułem e-sądy w celu zautomatyzowanego wysyłania pozwów poprzez elektroniczny oddział sądu w Lublinie (www.epu.gov.pl).

Grupa docelowa: wszystkie kancelarie zajmujące się odszkodowaniami (występowanie wobec ubezpieczycieli, wobec zakładów energetycznych i firm telekomunikacyjnych za słupy i infrastrukturę postawiona bezumownie, ubezpieczenia powypadkowe itp.).

Zadzwoń

lub wyślij formularz