Usługi

Projekty sprzętowo – programowe

Usługi Tworzymy aplikacje związane ze sprzętem lub opierające się o wykorzystanie sprzętu. Obejmuje to firmware m.in. na komputery 8 i 32bitowe (ATMEL, ARM), komputery przemysłowe itp. OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE - OBSZARY KOMPETENCJI tworzenie firmware (oprogramowania...

Aplikacje mobilne

Usługi BV Aplikacje wykonuje aplikacje mobilne we wszystkich głównych platformach: Windows Phone, Android, IOS (iPhone i iPad). Jesteśmy szczególnie skuteczni w sytuacjach gdy aplikacja mobilna jest tylko częścią systemu i w ramach tego samego projektu trzeba również...

Programowanie w metodykach zwinnych (Agile)

Usługi Jedną ze specjalności naszej firmy jest programowanie w metodykach zwinnych (agile) a wszczególności w zmodyfikowanej przez nas metodyce extreme programming (programowanie ekstremalne). Są to metodyki programowania, których zaletami są: bardzo szybkie tworzenie...

Aplikacje klasy enterprise

Usługi Tworzymy duże systemy na potrzeby korporacji międzynarodowych, pracujące nierzadko w kilku krajach - pisane i obsługiwane serwisowo przez BV Aplikacje Przykład: duży portal commerce/self care do obsługi klientów firmy mającej kilkaset tysięcy klientów...

Niewielkie aplikacje dla średnich i dużych klientów

Specjalnością naszej firmy jest tworzenie niewielkich pomocniczych systemów – często paradoksalnie dla dużych klientów korporacyjnych. Są to projekty o budżetach od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy złotych – zwykle…

Tworzenie Aplikacji

Usługi Od ponad 20 lat zajmujemy się tworzeniem aplikacji na zamówienie klientów. Przez ten czas dopracowaliśmy się ciekawych metodyk wytwarzania oprogramowania oraz bardzo dużego doświadczenia biznesowego.  Naszą specjalnością są niewielkie lub średniej wielkości...

Wsparcie i Utrzymanie Aplikacji

Oferujemy wsparcie na każdą aplikację poprzez wykupienie Supportu ( maintence). Przy wykupieniu Supportu aplikacji gwarantujemy odpowiedni czas reakcji i naprawy w przypadku awarii oraz darmowy update aplikacji przy zmianach wprowadzonych przez….

Interfejs do e-sądów

Usługi E-sąd to usługa całkowicie elektronicznej wymiany danych z elektronicznym wydziałem sądu. Obecnie dostępny wyłącznie dla spraw cywilnych (elektroniczne postępowanie upominawcze), ale wkrótce dostępny będzie również w ramach bankowego tytułu upominawczego....

Jednolity Plik Kontrolny

Usługi Firma BV Aplikacje oferuje pomoc we wdrożeniu w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jesteśmy w stanie utworzyć odpowiedni interfejs do systemów skarbowych, wyeksportować dane do tego celu z rozproszonych bądź nietypowych systemów po stronie klienta (również...

Aplikacja dla Firm Odszkodowawczych

Aplikacja obsługująca cały proces biznesowy w firmie zajmującej się odszkodowaniami (powypadkowymi i innymi). Obsługuje pracę agentów (programy lojalnościowe, karty), pracowników (monitoruje stan sprawy), prawników (terminy, dokumenty, szablony…

Zadzwoń

lub wypełnij formularz

Absencje, delegacje i urlopy

Oferujemy aplikację do pełnej obsługi kalendarza urlopów i absencji. Aplikacja obsługuje nieobecności związane z urlopami, delegacjami oraz chorobami pracowników.

Podstawowe funkcje aplikacji:

 • Aplikacja obsługuje pracowników pracujących w dni wolne i w zwykłym systemie czasu pracy,

Aplikacja urlopowa

 • Pracownik zaznacza dni, w których będzie na urlopie, System sam zlicza  stan wykorzystania urlopu,
 • Każdy pracownik widzi kalendarz urlopowy innych pracowników (w zależności od uprawnień),
 • Możliwość definiowania hierarchii pracowników i jej importu,
 • Wszystko odbywa się elektronicznie ( PDF), bez drukowania wniosków urlopowych,
 • Stan początkowy i zmiany wymiaru urlopu wprowadzać może tylko osoba z działu Kadr i Płac,
 • W systemie są wyodrębnione wnioski urlopowe na żądanie, okolicznościowe, z tyt. opieki nad dzieckiem, bezpłatne itd.,
 • System  umożliwia drukowanie raportów lub eksport danych do Excela,
 • Możliwość definiowania świąt,
 • Odnotowywanie nieobecności związanych z delegacjami służbowymi, rozliczenia delegacji.
 • Odnotowywanie nieobecności związanych ze zwolnieniami lekarskimi.
 • Raporty porównujące zapisy w bazie danych absencji z odczytami systemu rejestracji czasu pracy.
 • Aplikacja przewidziana do pracy w sieci, jej założeniem jest możliwość samoobsługi pracowników w zakresie wniosków urlopowych, notowania delegacji i zgłaszania nieobecności z powodów zdrowotnych.

Urlopowa aplikacja

System akceptacji delegacji/urlopów:

 • Pracownik poprzez system wysyła informację do swojego przełożonego,
 • W kalendarzu systemu pojawia się wniosek oczekujący, przełożony otrzymuje maila –  możliwość akceptacji lub odrzucenia wniosku,
 • Przełożony ma możliwość podglądu wniosków oczekujących pracowników jego działu w systemie oraz stanu wykorzystania urlopów przez jego pracowników
 • Zarząd ma wgląd w systemie do wniosków oczekujących oraz do stanu wykorzystania urlopów wszystkich pracowników.

Zadzwoń

lub wyślij formularz