Usługi

Projekty sprzętowo – programowe

Usługi Tworzymy aplikacje związane ze sprzętem lub opierające się o wykorzystanie sprzętu. Obejmuje to firmware m.in. na komputery 8 i 32bitowe (ATMEL, ARM), komputery przemysłowe itp. OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE - OBSZARY KOMPETENCJI tworzenie firmware (oprogramowania...

Aplikacje mobilne

Usługi BV Aplikacje wykonuje aplikacje mobilne we wszystkich głównych platformach: Windows Phone, Android, IOS (iPhone i iPad). Jesteśmy szczególnie skuteczni w sytuacjach gdy aplikacja mobilna jest tylko częścią systemu i w ramach tego samego projektu trzeba również...

Programowanie w metodykach zwinnych (Agile)

Usługi Jedną ze specjalności naszej firmy jest programowanie w metodykach zwinnych (agile) a wszczególności w zmodyfikowanej przez nas metodyce extreme programming (programowanie ekstremalne). Są to metodyki programowania, których zaletami są: bardzo szybkie tworzenie...

Aplikacje klasy enterprise

Usługi Tworzymy duże systemy na potrzeby korporacji międzynarodowych, pracujące nierzadko w kilku krajach - pisane i obsługiwane serwisowo przez BV Aplikacje Przykład: duży portal commerce/self care do obsługi klientów firmy mającej kilkaset tysięcy klientów...

Niewielkie aplikacje dla średnich i dużych klientów

Specjalnością naszej firmy jest tworzenie niewielkich pomocniczych systemów – często paradoksalnie dla dużych klientów korporacyjnych. Są to projekty o budżetach od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy złotych – zwykle…

Tworzenie Aplikacji

Usługi Od ponad 20 lat zajmujemy się tworzeniem aplikacji na zamówienie klientów. Przez ten czas dopracowaliśmy się ciekawych metodyk wytwarzania oprogramowania oraz bardzo dużego doświadczenia biznesowego.  Naszą specjalnością są niewielkie lub średniej wielkości...

Wsparcie i Utrzymanie Aplikacji

Oferujemy wsparcie na każdą aplikację poprzez wykupienie Supportu ( maintence). Przy wykupieniu Supportu aplikacji gwarantujemy odpowiedni czas reakcji i naprawy w przypadku awarii oraz darmowy update aplikacji przy zmianach wprowadzonych przez….

Jednolity Plik Kontrolny

Usługi Firma BV Aplikacje oferuje pomoc we wdrożeniu w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jesteśmy w stanie utworzyć odpowiedni interfejs do systemów skarbowych, wyeksportować dane do tego celu z rozproszonych bądź nietypowych systemów po stronie klienta (również...

Aplikacja dla Firm Odszkodowawczych

Aplikacja obsługująca cały proces biznesowy w firmie zajmującej się odszkodowaniami (powypadkowymi i innymi). Obsługuje pracę agentów (programy lojalnościowe, karty), pracowników (monitoruje stan sprawy), prawników (terminy, dokumenty, szablony…

Księga Akcjonariuszy

Usługi Oferujemy aplikację obejmujący pełną obsługę akcjonariatu w spółkach akcyjnych. Główne funkcje aplikacji: Akcjonariusze - tworzenie listy akcjonariuszy, ich reprezentantów. Księga Akcyjna - przegląd i wydruk księgi akcyjnej. Obrót - zapisywanie zdarzenia które...

Zadzwoń

lub wypełnij formularz

Interfejs do e-sądów

E-sąd to usługa całkowicie elektronicznej wymiany danych z elektronicznym wydziałem sądu. Obecnie dostępny wyłącznie dla spraw cywilnych (elektroniczne postępowanie upominawcze), ale wkrótce dostępny będzie również w ramach bankowego tytułu upominawczego. Pozwy, wyroki, korespondencja związana ze sprawami przesyłane są w postaci elektronicznej poprzez interfejs udostępniany na stronie www.e-sad.gov.pl. Są dwie wersje tego interfejsu. Pierwsza z nich to klasyczna wersja www: powolna, posiadająca wbudowane ograniczenie do 500 spraw w jednej paczce. Korzystanie z tej wersji oznacza brak możliwości integracji z systemami windykacji i innymi systemami po stronie klienta sądu. Drugim interfejsem jest webservice: szybki, umożliwiający pracę w trybie wsadowym z praktycznie nieograniczoną liczbą spraw ale skomplikowany w implementacji. Problemem implementacyjnym jest między innymi fakt, że występują niezgodności z dokumentacją i pewne błędy implementacyjne wymagające obejścia na etapie tworzenia interfejsu.

Aplikacja do EPU

 

CO ROBI NASZ SYSTEM

System firmy BV Systemy łączy się z interfejsem po stronie e-sądu, pobiera dane z baz firmy klienta, tworzy z nich poprawnie sformułowane pozwy, wnioski i inne typy obsługiwanych dokumentów i  wysyła do e-sądu w ustalonych harmonogramach. W drugą stronę pobiera dane z e-sądu (wyroki, korespondencja itp.), umieszcza je w bazach danych klienta i dodatkowo tworzy wersje PDF wyroków i korespondencji umożliwiające tradycyjną dalszą obróbkę tych dokumentów w postępowaniu (np. komorniczym).

WERSJE SYSTEMU

Wersja Opis
Interfejs CLI Aplikacja uruchamiana z linii poleceń oraz baza danych. Bez własnego interfejsu użytkownika. Przeznaczona do spięcia z aplikacją windykacyjną po stronie klienta, lub do zasilania wsadowego dużymi paczkami pozwów. Ta wersja aplikacji obsługuje dowolny wariant dowolnego typu korespondencji wspieranej przez e-sąd.
Samodzielna aplikacja Dodatkowa aplikacja z przeglądarkowym interfejsem użytkownika która umożliwia wprowadzanie danych pozwów, przeglądanie i edycję tych danych, przygotowywanie paczek, import i eksport danych przez CSV, XLS, PDF. Aplikacja obsługuje podzbiór wszystkich możliwych wariantów pozwów aby interfejs użytkownika był czytelny. Niemniej mechanizm pracujący w tle jest identyczny jak dla interfejsu CLI więc bez zmiany struktury bazy danych można dowolnie modyfikować zakres spraw i ich wariantów obsługiwanych przez interfejs użytkownika.
Aplikacja SAAS Specjalna wersja aplikacji do osadzenia na stronie kancelarii prawnych aby umożliwić im świadczenie usług e-pozwów na rzecz ich klientów. Klienci sami przesyłają paczki danych do pozwów z ich arkuszy excel, lub systemów FK. Kancelaria podpisuje elektronicznie pozwy i odpowiada za cały proces.
Aplikacja SAAS + podpis elektroniczny Powyższa aplikacja z dodatkową usługą podpisywania pozwów dla kancelarii które nie mają wymaganego podpisu elektronicznego.
Usługa przetwarzania e-pozwów Na stronie mojepozwy.pl umożliwiamy kancelariom wysyłkę ich pozwów przygotowanych w formie plików XLS, CSV i zarządzanie tym.

 

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY SYSTEM

Duże firmy windykacyjne Banki, firmy telekomunikacyjne, telewizje, media i inne firmy mające dużą bazę klientów osób fizycznych – szczególnie abonamentowych. Kancelarie prawne obsługujące windykację lub masową obsługę prawną dla innych podmiotów mogącą skutkować kierowaniem spraw kwalifikujących się do elektronicznego postępowania upominawczego. Kancelarie prawne chcące w tani sposób rozszerzyć ofertę o obsługę wysyłania e-pozwów lub chcą obniżyć koszty wysyłania pozwów.

Dla osób fizycznych  oferujemy usługi samodzielnego wysyłania pozwów. Usługa dostępna na www.mojepozwy.pl jest tak skonstruowana żeby prowadzić składających za rękę za pomocą kreatorów, przy stałym dostępie do konsultacji z prawnikami i dostępie do dodatkowych informacji i wyjaśnień. Klient ma też pewność, że pozwy są weryfikowane przez prawników przed ich wysłaniem.

Dla firm oferujemy w ramach poralu www.mojepozy.pl  aplikację która pozwala na kompleksowe zarządzanie tworzeniem i wysyłką pozwów. Aplikacja umożliwia wprowadzanie danych pozwów, przeglądanie i edycję tych danych, przygotowywanie paczek, import i eksport danych przez CSV, XLS, PDF. Aplikacja obsługuje podzbiór wszystkich możliwych wariantów pozwów aby interfejs użytkownika był czytelny.

Dla większych firm oferujemy aplikację o podobnej funkcjonalności możliwą do instalacji w firmie klienta i podłączenie jej do posiadanych przez klienta systemów (np. finansowo księgowego)
Dla kancelarii prawnych umożliwiamy te same aplikacje co dla firm, z tym, że w pakiecie usług nie mieści się obsługa prawna a jedynie (opcjonalnie) podpis elektroniczny.

Dla dużych firm windykacyjnych oferujemy specjalny pakiet – Aplikacja uruchamiana z linii poleceń oraz baza danych. Bez własnego interfejsu użytkownika. Przeznaczona do spięcia z aplikacją windykacyjną po stronie klienta, lub do zasilania wsadowego dużymi paczkami pozwów.

SPOSÓB WSPÓŁPRACY
Produkt jest indywidualnie dopasowywany do konkretnego klienta. Moduł wymiany danych z esąd. gov.pl jest stały natomiast forma i rodzaje wydruków, sposób zarządzania (CLI, GUI), gdzie i w jaki sposób dane sa składowane w bazach danych i jak są wymieniane z systemami klienta – jest uzgadniane i wykonywane osobno.

Opcjonalnie dostarczamy wraz z naszym partnerem know how z zakresu windykacji przy użyciu e-sądów, oraz dodatkowe aplikacje wspomagające proces windykacji.

W przypadku kancelarii prawnych istnieje możliwość osadzenia aplikacji na stronie www kancelarii oraz dopasowania grafiki aplikacji tak, aby usługa dla klientów była całkowicie firmowana przez kancelarię. Klient nie zdaje sobie sprawy, że w tle pracuje aplikacja BV Grupa.

Aplikacja e-sądy

ZALETY

Lepsze wykorzystanie czasu prawników, przez interfejs WWW jeden prawnik może naraz wysłać paczkę maksimum 500 spraw. Przygotowanie i przesłanie trwa bardzo długo i jest mało efektywne. Przy naszym systemie wysyłanie może następować w nocy i przesłana może być praktycznie nieograniczona liczba spraw.

Efektywniejsza praca, przy www nie ma mechanizmu automatycznego odbierania korespondencji kiedy się pojawi, wiązania korespondencji z konkretnymi sprawami itp.

Mniej błędów, dane są procesowane automatycznie – mniej miejsca na błędy ludzkie.

Automatyzacja procesu składania pozwów na podstawie danych w bazach danych.

Obsługiwanie dowolnego wariantu dowolnego typu pozwu, wniosku i korespondencji używanej przez sądy. Nawet jeżeli klient obecnie wysyła tylko jeden typ pozwów to aplikacja jest przygotowana na obsługę dowolnych innych typów.

Lider w zakresie aplikacji do e-sądów. Współpraca z BV Grupa pozwala na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia innych firm używających tego interfejsu.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

E-sądy aplikacja

 

MODUŁY SYSTEMU
Sercem systemu jest moduł komunikacji z usługą webservice po stronie Sądu w Lublinie (e-sądu). Pobierane dane są parsowane przez moduł webservice i przekształcany do postaci XML.
Następnie dane są interpretowane i przetwarzane poprzez moduł współpracy z bazami klienta. Przez ten moduł są rozmieszczane w odpowiednich tabelach baz danych po stronie systemów klienta – lub przesyłane w postaci XML do innych systemów klienta (w zależności od potrzeb).
Dodatkowy moduł zajmuje się generowaniem plików PDF zawierających ‚papierową’ wersję wyroków i korespondencji w formacie czytelnym dla prawników i osób zajmujących się windykacją

DODATKOWE MODUŁY WSPOMAGAJĄCE WINDYKACJĘ
W zależności od tego jakie moduły i systemy wspo-magające proces windykacji posiada klienta oferu-jemy dopasowanie lub utworzenie dodatkowych narzędzi wspomagających cały proces windykacji przy użyciu narzędzi tradycyjnych oraz elektronicznych.

MOŻLIWOŚCI DOPASOWANIA DO SYSTEMÓW KLIENTA
Oferujemy praktycznie nieograniczone możliwości dopasowania  do systemów klienta.
System ma charakter systemu tworzonego na za-mówienie.

Zadzwoń

lub wyślij formularz