Usługi

Projekty sprzętowo – programowe

Usługi Tworzymy aplikacje związane ze sprzętem lub opierające się o wykorzystanie sprzętu. Obejmuje to firmware m.in. na komputery 8 i 32bitowe (ATMEL, ARM), komputery przemysłowe itp. OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE - OBSZARY KOMPETENCJI tworzenie firmware (oprogramowania...

Aplikacje mobilne

Usługi BV Aplikacje wykonuje aplikacje mobilne we wszystkich głównych platformach: Windows Phone, Android, IOS (iPhone i iPad). Jesteśmy szczególnie skuteczni w sytuacjach gdy aplikacja mobilna jest tylko częścią systemu i w ramach tego samego projektu trzeba również...

Programowanie w metodykach zwinnych (Agile)

Usługi Jedną ze specjalności naszej firmy jest programowanie w metodykach zwinnych (agile) a wszczególności w zmodyfikowanej przez nas metodyce extreme programming (programowanie ekstremalne). Są to metodyki programowania, których zaletami są: bardzo szybkie tworzenie...

Aplikacje klasy enterprise

Usługi Tworzymy duże systemy na potrzeby korporacji międzynarodowych, pracujące nierzadko w kilku krajach - pisane i obsługiwane serwisowo przez BV Aplikacje Przykład: duży portal commerce/self care do obsługi klientów firmy mającej kilkaset tysięcy klientów...

Niewielkie aplikacje dla średnich i dużych klientów

Specjalnością naszej firmy jest tworzenie niewielkich pomocniczych systemów – często paradoksalnie dla dużych klientów korporacyjnych. Są to projekty o budżetach od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy złotych – zwykle…

Tworzenie Aplikacji

Usługi Od ponad 20 lat zajmujemy się tworzeniem aplikacji na zamówienie klientów. Przez ten czas dopracowaliśmy się ciekawych metodyk wytwarzania oprogramowania oraz bardzo dużego doświadczenia biznesowego.  Naszą specjalnością są niewielkie lub średniej wielkości...

Wsparcie i Utrzymanie Aplikacji

Oferujemy wsparcie na każdą aplikację poprzez wykupienie Supportu ( maintence). Przy wykupieniu Supportu aplikacji gwarantujemy odpowiedni czas reakcji i naprawy w przypadku awarii oraz darmowy update aplikacji przy zmianach wprowadzonych przez….

Interfejs do e-sądów

Usługi E-sąd to usługa całkowicie elektronicznej wymiany danych z elektronicznym wydziałem sądu. Obecnie dostępny wyłącznie dla spraw cywilnych (elektroniczne postępowanie upominawcze), ale wkrótce dostępny będzie również w ramach bankowego tytułu upominawczego....

Aplikacja dla Firm Odszkodowawczych

Aplikacja obsługująca cały proces biznesowy w firmie zajmującej się odszkodowaniami (powypadkowymi i innymi). Obsługuje pracę agentów (programy lojalnościowe, karty), pracowników (monitoruje stan sprawy), prawników (terminy, dokumenty, szablony…

Księga Akcjonariuszy

Usługi Oferujemy aplikację obejmujący pełną obsługę akcjonariatu w spółkach akcyjnych. Główne funkcje aplikacji: Akcjonariusze - tworzenie listy akcjonariuszy, ich reprezentantów. Księga Akcyjna - przegląd i wydruk księgi akcyjnej. Obrót - zapisywanie zdarzenia które...

Zadzwoń

lub wypełnij formularz

Jednolity Plik Kontrolny

Firma BV Aplikacje oferuje pomoc we wdrożeniu w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jesteśmy w stanie utworzyć odpowiedni interfejs do systemów skarbowych, wyeksportować dane do tego celu z rozproszonych bądź nietypowych systemów po stronie klienta (również tych nie mających już wsparcia producenta) jak też we współpracy z twórcami systemów informatycznych przygotować odpowiedni pakiet oprogramowania do wkompilowania do systemów docelowych.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od 1 lipca 2016 roku wymaga uzupełnienia systemów księgowych podatnika o nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie pliku JPK zgodnego ze specyfikacją dostarczoną przez Ministerstwo Finansów.

Stosowne rozporządzenie obliguje firmy stosujące oprogramowanie komputerowe do prowadzenia rozliczeń, do dostarczenia danych w formie JPK na żądanie organów skarbowych. JPK ma stać się nieodłącznym elementem prowadzenia elektronicznej księgowości i podstawowym narzędziem kontroli skarbowych.
JPK, czyli plik XML o ustandaryzowanej strukturze, ma pozwolić organom podatkowym na pełny dostęp do danych księgowych firmy oraz automatyzować proces ich analizy. Kontrola podatkowa ma być szybsza i dokładniejsza.

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY?

Docelowo JPK będzie obowiązywał wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce i podlegające polskiej ordynacji podatkowej. Od 1 lipca 2016 r. do udostępniania JPK będą zobligowane największe przedsiębiorstwa ( zatrudniające przynajmniej 250 pracowników, roczny obrót jest równy lub wyższy niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny jest wyższy niż 43 mln euro ).
Sektor mikro firm ( do 10 pracowników ) oraz MŚP ( od 10 do 250 pracowników, 10 do 50 mln euro obrotu, roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro) obowiązek ten będą musiały spełnić dwa lata później, czyli od 1 lipca 2018 roku.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY?

Najważniejszymi problemami na jakie napotykają się fyrmy przygotowujące się do wdrożenia JPK są:

 • Krótki czas na wprowadzenie koniecznych zmian w systemach informatycznych.
 • Niespójność interpretacyjna dotycząca zawartości niektórych pól w JPK (na przykład – data sprzedaży) pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdawczości a nawet wprowadzające w błąd nazewnictwo niektórych pól
 • Brak odpowiednich rozporządzeń.
 • Brak możliwości kontroli poprawności i integralności pliku JPK.
 • Błędy w systemach importujących dane JPK po stronie organów skarbowych a przy tym prawie całkowity brak wsparcia w tym zakresie ze strony organów skarbowych

OFERTA BV APLIKACJE

BV Aplikacje oferuje:

 • gotowy interfejs  do tworzenia plików dla JPK (opracowany na bazie naszego obecnego na rynku od kilku lat systemu do obsługi e-sądów)
 • interfejs do wkomplilowania do rozwiązań klienta
 • wykonanie eksportu danych z systemów klienta – również nietypowych i rozproszonych, poprzez interfejs SOA a nawet poprzez parsowanie dokumentów WORD/EXCEL
 • konsultacje w dziedzinie wdrożenia systemu JPK

STRUKTURA JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO

Plik podlegający kontroli będzie zawierał następujące grupy danych:

 • księgi rachunkowe,
 • wyciągi bankowe,
 • magazyn,
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • faktury VAT,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów.

Struktura danych w plikach jest bardzo szczegółowa. Dokładna specyfikacja znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów – https://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny.

PRZYGOTOWANIE FIRMY DO ZMIAN ZWIĄZANYCH Z JPK

Jak przygotować firmę do zmian związanych z JPK?

 • Należy ustalić od kiedy powstanie obowiązek generacji JPK dla naszej firmy.
 • Zapoznać się ze strukturą JPK w odniesieniu do danych przechowywanych w systemach informatycznych.
 • Przeprowadzić audyt obecnych rozwiązań IT wykorzystywanych do celów finansowo-księgowych oraz analizę procesów biznesowych.
 • Zaplanować i wprowadzić zmiany w strukturze firmy i systemach informatycznych, które umożliwią generowanie JPK.

Należy również zwrócić uwagę na możliwość weryfikacji poprawności zapisanych danych w formacie JPK.

REFERENCJE

Ze względu na skomplikowanych proces dostosowywania się do standardu JPK należy jak najszybciej rozpocząć ten proces korzystając z pomocy najlepszych ekspertów. Nasza firma ma duże doświadczenie w zakresie audytów oraz szeroko rozumianego interfesjowania systemów. Najlepszą bardzo zbliżoną pod względem merytorycznym referehncją jest nasz obecny na rynku od 4 lat system do obsługi e-sądu (eksport danych z systemów klienta do systemu EPU – elektronicznego sądu). Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie – skontaktuj się z nami.

Zadzwoń

lub wyślij formularz