O firmie

BV Aplikacje jest częścią firmy BV Grupa specjalizująca się w tworzeniu, wdrażaniu i projektowaniu oprogramowania. 
Nasze oprogramowanie w ciągu historii firmy znalazło zastosowanie w kilkuset firmach w Polsce.
W ostatnich latach w zakresie oprogramowania pracowaliśmy głównie na rynku firm telekomunikacyjnych (wszyscy operatorzy GSM, niezależni operatorzy telefonii przewodowej, firmy internetowe), oraz instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe). Główne obszary naszej działalności w tym zakresie to były: szeroko rozumiany obszar CRM, portale, e-commerce, szyna integracyjna  EAI/SOAP. Prace były realizowane głównie na zasadzie kontraktów podwykonawczych dla dużych software-house.

Posiadamy własne rozwiązania dla wybranych branż (np. specjalizowane oprogramowanie dla dużych firm prawniczych, systemy dla wizualizacji i sterowania w inteligentnych budynkach).

Realizujemy również oprogramowanie na urzadzenia mobilne. 

Specjalizujemy się szczególnie w kilku rodzajach projektów:

 • Niewielkie aplikacje uzupełniające pracę firmy tworzone, na zamówienie (przykładowo: system do obsługi rekrutacji, niewielka książka telefoniczna, multimedialny podręcznik do szkoły podstawowej, system przyjmowania zgłoszeń helpdesk, system ankietowy do doradztwa personalnego,)
 • Interfejsy do łączenia innych systemów w firmie, wymiany danych, integracji (na przykład interfejs pomiędzy systemem windykacji a e-sądem)
 • Programy opierające się o wykorzystanie sprzętu (sterowanie urządzeniami, automatyka – przykładowo: oprogramowanie sterujące maszyną obsługującą część procesu produkcyjnego w zakresie automatyki, autorskie rozwiązania w zakresie automatyki budynków współpracujące z EIB/KNX)
 • Duże aplikacje klasy enterprise – tworzone przez całe zespoły informatyków  (przykład: portal handlowy business-to-business dla klienta z branży spożywczej – ok. 200 tyś klientów obsługiwanych, portal wdrażany w 4 krajach UE, budżet >1mln zł na prace programistyczne)
 • Gwarantujemy, że inżynierowie uczestniczący w projektach mogą dysponować co najmniej następującymi kompetencjami:
 • Znajomość całego procesu tworzenia oprogramowania od analizy wymagań, projektowania poprzez programowanie aż do wdrażania
 • Perfekcyjna znajomość języka angielskiego. Komunikatywność w tym języku.
 • Umiejętności analityczne, project managementu
 • Bardzo dobra znajomość  programowania w środowisku .NET – C#, ASP.NET (2.0, 3.0, 3.5),
 • Bardzo dobra znajomość pakietów i narzędzi: Visual Studio 2008/10, Team System, Source Safe, Visio, MS Build, Enterprise Library
 • Znajomość baz danych – SQL Server 2005/2008, Oracle
 • Doświadczenie w co najmniej kilku podobnej wielkości projektach
 • Certyfikaty Microsoft MCP w zakresie używanych technologii