Usługi

Projekty sprzętowo – programowe

Usługi Tworzymy aplikacje związane ze sprzętem lub opierające się o wykorzystanie sprzętu. Obejmuje to firmware m.in. na komputery 8 i 32bitowe (ATMEL, ARM), komputery przemysłowe itp. OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE - OBSZARY KOMPETENCJI tworzenie firmware (oprogramowania...

Aplikacje mobilne

Usługi BV Aplikacje wykonuje aplikacje mobilne we wszystkich głównych platformach: Windows Phone, Android, IOS (iPhone i iPad). Jesteśmy szczególnie skuteczni w sytuacjach gdy aplikacja mobilna jest tylko częścią systemu i w ramach tego samego projektu trzeba również...

Programowanie w metodykach zwinnych (Agile)

Usługi Jedną ze specjalności naszej firmy jest programowanie w metodykach zwinnych (agile) a wszczególności w zmodyfikowanej przez nas metodyce extreme programming (programowanie ekstremalne). Są to metodyki programowania, których zaletami są: bardzo szybkie tworzenie...

Aplikacje klasy enterprise

Usługi Tworzymy duże systemy na potrzeby korporacji międzynarodowych, pracujące nierzadko w kilku krajach - pisane i obsługiwane serwisowo przez BV Aplikacje Przykład: duży portal commerce/self care do obsługi klientów firmy mającej kilkaset tysięcy klientów...

Niewielkie aplikacje dla średnich i dużych klientów

Specjalnością naszej firmy jest tworzenie niewielkich pomocniczych systemów – często paradoksalnie dla dużych klientów korporacyjnych. Są to projekty o budżetach od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy złotych – zwykle…

Tworzenie Aplikacji

Usługi Od ponad 20 lat zajmujemy się tworzeniem aplikacji na zamówienie klientów. Przez ten czas dopracowaliśmy się ciekawych metodyk wytwarzania oprogramowania oraz bardzo dużego doświadczenia biznesowego.  Naszą specjalnością są niewielkie lub średniej wielkości...

Wsparcie i Utrzymanie Aplikacji

Oferujemy wsparcie na każdą aplikację poprzez wykupienie Supportu ( maintence). Przy wykupieniu Supportu aplikacji gwarantujemy odpowiedni czas reakcji i naprawy w przypadku awarii oraz darmowy update aplikacji przy zmianach wprowadzonych przez….

Interfejs do e-sądów

Usługi E-sąd to usługa całkowicie elektronicznej wymiany danych z elektronicznym wydziałem sądu. Obecnie dostępny wyłącznie dla spraw cywilnych (elektroniczne postępowanie upominawcze), ale wkrótce dostępny będzie również w ramach bankowego tytułu upominawczego....

Jednolity Plik Kontrolny

Usługi Firma BV Aplikacje oferuje pomoc we wdrożeniu w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jesteśmy w stanie utworzyć odpowiedni interfejs do systemów skarbowych, wyeksportować dane do tego celu z rozproszonych bądź nietypowych systemów po stronie klienta (również...

Aplikacja dla Firm Odszkodowawczych

Aplikacja obsługująca cały proces biznesowy w firmie zajmującej się odszkodowaniami (powypadkowymi i innymi). Obsługuje pracę agentów (programy lojalnościowe, karty), pracowników (monitoruje stan sprawy), prawników (terminy, dokumenty, szablony…

Zadzwoń

lub wypełnij formularz

Obsługa Helpdesku

Oferujemy aplikację wspomagającą pracę helpdesku – automatyczne przyjmowanie i notowanie zgłoszeń i automatyzującą proces obsługi klientów. Może ona zastąpić rozbudowany system notowania ticketów (zgłoszeń serwisowych) ale może też pracować w uzupełnieniu dużych systemów obsługi helpdesku. Idea aplikacji jest taka, żeby całą obsługę aplikacji przy typowych zgłoszeniach sprowadzić do JEDNEGO naciśnięcia przycisku. Aplikacja uruchamia się sama na podstawie informacji z centrali telefonicznej, dokonuje automatycznie wstępnej diagnostyki komputerów dzwoniącego i pozwala na wywołanie jednym przyciskiem zdalnej pomocy, po czym wyświetla kilka guzików zawierających prawdopodobny wynik interwencji. Jeżeli sprawa była typowa – jedno naciśnięcie przycisku zamyka ticket. W nietypowych sytuacjach może wygenerować zgłoszenie do zewnętrznego systemu.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji:

 • Serwer (opcjonalny) może wywoływać wolnego konsultanta na podstawie zewnętrznych zdarzeń (np. informacji z centrali telefonicznej o wybraniu telefonu konsultanta, na skutek wypełnienia formularza przez klienta na stronie Web itp.).
 • Aplikacja klienta instalowana na stanowiskach konsultantów działa w tle i wywołuje główne okna aplikacji: okno przeglądu zleceń i okno wprowadzania nowego zlecenia.

Okno przeglądu zleceń jest otwierane ręcznie przez użytkownika. Obsługuje ono:

 • Przekazywanie zgłoszeń (np. ktoś z I zmiany przekazuje sprawę osobie z II zmiany)
 • Stany zadań (zgłoszone, przyjęte do realizacji, przekazane, w realizacji, zawieszone (do czasu/bezterminowo), zrealizowane i zakończone, ponownie otwarte, niezrealizowane i zakończone).
 • Powracające sprawy (ponowne otwarcie kiedy naprawa okazała się nieskuteczna itp.)
 • Kategorie zleceń (pozwalające na proste grupowanie zleceń dotyczących podobnych zadań, wyszukiwanie zadań dotyczących tego samego typu usterki itp.)
 • Proste funkcje statystyczne: zliczanie czasu przebywania zadań w poszczególnych stanach i zliczanie czasu realizacji zadania
 • Raportowanie: raporty klient będzie wykonywał we własnym zakresie na bazie danych wyeksportowanej do Excela. Aplikacja będzie pozwalała na eksport do excela

Okno wprowadzania nowego zlecenia – otwierane albo ręcznie albo na podstawie zdarzenia wychwyconego przez aplikację serwera.

 

 • W aplikacji klienta: Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych (maksymalnie proste dla użytkownika, ma to zajmować możliwie mało czasu) – jednym przyciśnięciem przycisku oznaczamy jako załatwioną sprawę i przypisujemy jej kategorię, lub oznaczamy sprawę jako niezałatwioną.
 • Okno przyjmowania dokonuje identyfikacji dzwoniącego (jeżeli zostało otwarte przez zdarzenie) i wtedy może dokonać identyfikacji sprzętu posiadanego przez dzwoniącego (na podstawie bazy danych inventory) oraz dokonać podstawowej diagnostyki komputera dzwoniącego (czy odpowiada na PING itp.).
 • Z tego okna można od razu wywołać zdalną pomoc dla dzwoniącego lub wykonać inne akcje (które ustalimy).
 • Interfejs do przyjmowania wywołań z zewnętrznych systemów, np. centrali telefonicznej w celu otwarcia okna nowego zlecenia. Wykonamy podpięcie do określonej centrali telefonicznej lub innych źródeł zdarzeń – osobno płatne
  Interfejs do samoobsługi klientów: przyjmowanie zgłoszeń przez WEB z dodatkowymi ewentualnymi elementami wstępnej autodiagnostyki
 • Elementy bazy wiedzy o rozwiązaniach typowych usterek (np. oznaczanie niektórych spraw jako ‘wzorcowe’ dla danej kategorii, może jakieś wiki – do uzgodnienia na bieżąco z klientem sposób realizacji).
 • Powiązania z istniejącą bazą środków trwałych
 • Raportowanie

Zadzwoń

lub wyślij formularz