Referencje

Od 1992r zaufało nam ponad

klientów

lata doświadczeń

własnych aplikacji

… tysiące uśmiechów klientów.

Doświadczenie i referencje przestawiamy w formie listy projektów realizowanych BEZPOŚREDNIO przez osoby, które są dedykowane przez BV Grupa do pracy w danym projekcie. Poniże zbiór wybranych referencji i doświadczeń obejmujących wszystkich programistów firmy.

 

Projekty:

Portal handlowy business-to-business dla klienta z branży spożywczej – ok. 200 tyś klientów obsługiwanych, portal wdrażany w 4 krajach UE, budżet >1mln zł na prace programistyczne.

Kluczowe funkcjonalności:

 • zamawianie dostaw, kompletowanie, zmiana i dokupowanie towarów do planowych i dodatkowych dostaw,
 • płatności – rozliczanie konta, płatności online (przez płatności.pl),
 • e-faktury
 • marketing – promocje, banery reklamowe, propozycje dosprzedaży itp.
 • moduł zarządzania katalogiem towarów

Technologie

 • ASP.NET 3.5/4.0
 • AJAX
 • MS SQL Server
eBOK (samoobsługa klienta)

Elektroniczne składanie pozwów, odbieranie pism i korespondencji w ramach pierwszego w Polsce elektronicznego wydziału sądu – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

Kluczowe funkcjonalności:

 • pobieranie danych z baz klienta, tworzenie poprawnie sformułowanych pozwów, wniosków i pism,
 • wysyłanie pozwów i pism poprzez interfejs Webservice po stronie sądu
  odbieranie korespondencji z sądu poprzez interfejs Webservice, parsowanie tej korespondencji do baz danych po stronie klienta,
  dodatkowo tworzenie dokumentów czytelnych dla człowieka – w formacie HTML i PDF – np. wyroki w formie czytelnej dla komorników

Technologie:

 • aplikacja konsolowa w .NET
 • XML, Webservice, XLT
 • Oracle SQL, MS SQL
Mojepozwy - kompletny system współpracy z e-sądem

Aplikacja obsługująca cały proces biznesowy w firmie zajmującej się odszkodowaniami (powypadkowymi i innymi). Obsługuje pracę agentów (programy lojalnościowe, karty), pracowników (monitoruje stan sprawy), prawników (terminy, dokumenty, szablony pozwów), oraz rozliczenia finansowe – wypłaty prowizji i odszkodowania. Może być podpięta pod stronę internetową kancelarii odszkodowawczej. Umożliwia samoobsługę klientów w zakresie zgłoszenia sprawy do kancelarii oraz samodzielnego monitorowania postępów w sprawie. Posiada osobne widoki stworzone dla pracowników kancelarii, jej klientów, agentów, pośredników obsługujące procesy związane z daną grupą użytkowników

System dla firm z branży odszkodowań

Interfejs do obsługi spraw trafiających do E-sądu. System zawiera bazę danych spraw, pełną obsługę komunikacji z e-sądem (wysyłanie spraw, pobieranie spraw, dokumentów, wyroków, wniosków egzekucyjnych itp. Działa w tle pobierając dane z aplikacji klienta.

Aplikacja wdrożona w kilkunastu dużych instytucjach (np. banki) i szeregu mniejszych kancelarii. Dzięki możliwości importu spraw z zewnętrznych źródeł idealnie nadaje się do obsługi sądowego etapu windykacji. 

Interfejs do obsługi e-sądu

Program tworzony na zlecenie wydawnictwa edukacyjnego przeznaczony do masowego rozpowszechniania dla nauczycieli.

Kluczowe funkcjonalności:

 • gromadzenie danych uczniów, danych dotyczących poszczególnych ocen
 • edycja danych do oceny opisowej (formułowanie zdań w języku polskim na podstawie podawanych kryteriów które spełnia dany uczeń)
 • drukowanie świadectw na formularzach MEN,
 • drukowanie ocen opisowych wg wzoru MEN,

Technologie:

 • aplikacja WinForms w technologii .NET
Program do tworzenia oceny opisowej dla nauczycieli szkół podstawowych

Pprzyjmowania zgłoszeń w dziale IT dużej firmy z branży spożywczej. System pracujący jako klient/server

Kluczowe funkcjonalności:

 • reagowanie na zdarzenia przychodzące z centrali telefonicznej – przychodzące połączenia, długość kolejki na grupie call center
 • automatyczne otwieranie okna na opis zgłoszenia problemu u osoby która odebrała połączenie, automatyczne zebranie i wyświetlenie danych dotyczącej osoby dzwoniącej, posiadanego przez nią sprzętu, problemów itp.
 • bardzo ergonomicznie rozwiązane notowanie wyników interwencji pracowników serwisu (w 90% przypadków wystarczy jedno kliknięcie)
 • integracja z zewnętrznymi systemami przyjmowania zgłoszeń (firmy HP) – tworzenie gotowych ticketów w wersji XML/Webforms
 • integracja z zewnętrznymi bazami danych sprzętu i oprogramowania

Technologie:

 • .NET 1.0 (dla części interfejsującej z centralą)
 • .NET 3.5/4.0 (dla części obsługującej użytkowników)
 • SQL
System do Ticketingu zintegrowany z cetralą telefoniczną

Program ingeruje z zewnątrz w pracę aplikacji wymuszając zgodne z zaleceniami firmy użytkowanie pracy tej aplikacji.

Kluczowe funkcjonalności:

Aplikacja instalowana zdalnie, bez asysty.

 • Ukryta przed użytkownikiem (nie posiada własnego pliku EXE, nie pojawia się na liście procesów systemowych, podpina się pod kontekst śledzonej aplikacji
 • Monitoruje sposób wykorzystania aplikacji LEX, monitoruje akcje dokonywane przez użytkownika w oknach aplikacji
 • W razie naruszenia zasad wyświetla okienka dla użytkownika, umie też zdalnie zamknąć aplikację LEX (poprawnie).

Technologie:

 • C
 • Windows API
 • DLL
 • mechanizm hook
System do zarządzania licencjami aplikacji prawniczej LEX

Wizualizacja budynku, programowanie reguł automatycznych reakcji systemu na określone zdarzenia, powiadamianie itp.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Wizualizacja budynku interaktywnych panelach (WEB/AJAX), możliwość tworzenia i modyfikacji wizualizacji na poziomie użytkownika
 • Tworzenie na poziomie użytkownika reguł zachowania się systemu (np. automatyczne włączenie oświetlenia jeżeli czujka ruchu wykryje ruch a jest po godzinie 18 w dni powszednie, albo automatyczne włączanie oświetlenia po otwarciu drzwi / bramy itp.).
 • Integracja systemów: EIB/KNX (elektryka), alarmowego, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, audio, CCTV
 • Możliwość pracy z urządzeń mobilnych (symbian, ios, android, bada)

Technologie:

 • C++, LUA (scripting)
 • XML
 • interfejsy: EIB/KNX, digitemp, webservice
 • linknx, bied
Kompletny system do zarządzania inteligentnym budynkiem – w standardzie EIB/KNX

Kluczowe funkcjonalności:

 • Pełna obsługa księgi akcjonariuszy, notowanie akcji, zdarzeń związanych z akcjonariuszami, akcjami
 • Wszystkie wymagane prawem oraz dodatkowe wydruki
 • Obsługa dywidendy

Technologie:

 • .NET
 • WinForms
 • baza danych SQL
Księga akcjonariuszy – obsługa akcjonariatu

Aplikacja dla jednej z największych firm prawniczych w Polsce.

 • Kluczowe funkcjonalności:
 • aplikacja ukryta w systray, minimalne wymagania systemowe
 • bardzo prosty intuicyjny interfejs użytkownika
 • bardzo szybkie wyszukanie osoby w książce telefonicznej na podstawie różnorodnych kryteriów
 • inteligentne rozpoznawanie zależności służbowych, przypisań asystentów i sekretarek (np. szukanie osoby wyświetla jego asystentkę)
 • możliwość wydruku książki telefonicznej w formie PDF

Technologie:

 • klient/serwer
 • XML/WWW
 • .NET
 • SQL
Specjalizowana książka telefoniczna

Mobilna Aplikacja Augmented Reality dla muzeum – oglądanie na urządzeniach mobilnych dodatkowych  obiektów, opisów itd.

Kluczowe funkcjonalności:

 • podgląd  dodatkowych obiektów na ekranach urządzeń przenośnych
 • pobieranie obiektów na urządzenia mobilne

Technologie:

 • mobilne platformy Android and IOS
 • Grafika 3D
 • Android Market, Apple App Store
Mobilna Aplikacja Augmented Reality

Wdrożony między innymi dla klienta z branży FMCG oraz w administracji publicznej.

Kluczowe funkcjonalności:

 • zarządzanie projektami rekrutacyjnymi i kandydatami
 • eksport ogłoszeń do portali zewnętrznych
 • baza kandydatów

Technologie:

 • ASP.NET 2.0
 • AJAX
 • MS SQL Server 2005
System do rekrutacji

Zgłoszenia Helpdesk oraz ewidencja czasu pracy pracowników firmy teleinformatycznej.

Kluczowe funkcjonalności:

 • obsługa zadań przydzielanych określonym poszczególnym pracownikom
 • informowanie o zmianach statusów realizacji zadań odpowiednich pracowników drogą elektroniczną
 • raportowanie czasu pracy

Technologie:

 • ASP.NET 3.5
 • AJAX
 • MS SQL Server 2008
System do obsługi zgłoszeń na helpdesk

Kluczowe funkcjonalności:

 • tworzenie i zarządzanie ankietami
 • wysyłka stworzonych ankiet
 • szczegółowa analiza wyników zrealizowanych badań

Technologie:

 • ASP.NET 3.5
 • AJAX
 • jQuery
 • MS SQL Server 2008
System ankietowy dla firmy zajmującej się doradztwem personalnym.

Kluczowe funkcjonalności:

 • administracja i zarządzanie ogłoszeniami klientów
 • eksporty ogłoszeń do innych portali

Technologie:

 • ASP.NET 2.0
 • AJAX
 • MS SQL Server 2005
 • Web-Services
Wewnętrzny portal do zarządzania ofertami pracy dla firmy z branży HR.

Kluczowe funkcjonalności:

 • zbieranie danych z zewnętrznej bazy danych dotyczących nowozarejestrowanych uczestników loterii oraz kuponów promocyjnych
 • zarządzanie zebranymi danymi
 • obsługa infolinii z poziomu aplikacji webowej
 • komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami oraz bazami danych

Technologie:

 • ASP.NET 3.5
 • AJAX
 • MS SQL Server 2005
 • WCF
System CRM do obsługi loterii i konkursów na zlecenie dużej firmy handlowej.

Kluczowe funkcjonalności:

 • obsługa telemarketingu z poziomu aplikacji webowej, w tym wydzwanianie do klientów
 • wprowadzanie i ewidencja kuponów promocyjnych
 • obsługa akcji promocyjno-loteryjnych
 • raportowanie

Technologie:

 • ASP.NET 3.5
 • AJAX
 • jQuery
 • MS SQL Server 2008
System do zarządzania i obsługi contact center w firmie telemarketingowej.

Kluczowe funkcjonalności:

 • zarządzanie kontaktami z klientami
 • wspomaganie zarządzania zasobami firmy
 • integracja z istniejącymi systemami

Technologie:

 • ASP.NET 3.5
 • AJAX
 • MS SQL Server 2008
Wewnętrzny system CRM dla firmy z branży HR.

Zobacz nasze projekty