Zadzwoń

lub wypełnij formularz

Księga Akcjonariuszy

Oferujemy aplikację obejmujący pełną obsługę akcjonariatu w spółkach akcyjnych.

Główne funkcje aplikacji:

  • Akcjonariusze – tworzenie listy akcjonariuszy, ich reprezentantów.
  • Księga Akcyjna – przegląd i wydruk księgi akcyjnej.
  • Obrót – zapisywanie zdarzenia które związane są z obrotem akcjami. Również tutaj dokonywana jest rejestracja objęcia akcji, opłacenia, umorzenia i innych operacji na akcjach.
  • Emisje – emisja akcji, przegląd serii akcji oraz w szczególnych przypadkach modyfikowania parametrów akcji oraz korygowanie pomyłek w zapisie parametrów emisji.
  • Obsługa Walnych Zgromadzeń – obsługa Walnych Zgromadzeń.
  • Dywidendy – rejestracja uchwał związanych z dywidendą oraz  naliczanie dywidendy.

Dodatkowa funkcjonalność

Ciągłe zakresy akcji pokazywane są jako jedna pozycja we wszystkich miejscach gdzie wymieniane są akcje.

Zalety systemu firmy BV Grupa:

  • Aplikacja z interfejsem użytkownika w formie strony internetowej.
  • Interfejs użytkownika jest czytelny nawet do osób, które siadają do niego raz w roku przy okazji Walnego zgromadzenia, praktycznie nie wymaga on nauki stosowania.
  • Może być ona zakupiona w modelu usługowym.
  • Możliwe są niedrogie modyfikacje programu pod każdego klienta.

Zadzwoń

lub wyślij formularz